JUWENT Drzwi stalowe

Drzwi typu Juwent St są wzmocnionymi stalowymi drzwiami wielofunkcyjnymi. Drzwi St posiadają standardowy zamek w kl. -5- ryglujący na wysokości klam- ki lub rozporowy zamek w kl. -5- ryglujący na wysokości klamki oraz w dolnej. Drzwi mogą być wyposażone w klamkę stan- dardową, gałko-klamkę lub w pochwyt (zasotosowanie pochwytu wymaga za- montowania szyldu typu rozeta z klamką wyłącznie od wewnątrz mieszkania). Przeznaczone są do ochrony pomieszczeń o niskim i przeciętnym poziomie zagrożenia włamaniem.

Drzwi typu Juwent StS są wzmocnionymi, stalowymi drzwiami wielofunkcyjnymi. Drzwi wyposażone są w standardowy zamek główny w klasie -5- (nie dot. drzwi StS Eko , StS Eko Plus). Przeznaczone są do ochrony pomieszczeń o niskim i przeciętnym poziomie zagrożenia włamaniem, jako drzwi zewnętrzne w budownictwie jednorodzinnym oraz jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów budowlanych pomiędzy klatką schodową, a korytarzem np. w blokach mieszkalnych.

Drzwi typu Juwent AS są drzwiami wielofunkcyjnymi. Przeznaczone są do stosowania w pomiesz- czeniach o przeciętnym i wysokim zagrożeniu włamaniem jako drzwi wejściowe stanowiące zamknięcie otworów budowlanych. Drzwi typu AS3 z przeszkleniem produkowane są w podobnej technologii konstrukcji co AS3 pełne ale nie posiadają odpowiadających im klas bezpieczeństwa tzn. kl. - C – i kl. -4- dla drzwi AS3.

Drzwi Juwent AO2 są drzwami wielofunkcyjnymi. Przeznaczone są do stosowania w miejscach o najwyższym i przeciętnym stopniu zagrożenia włamaniem, jako zabezpieczenie ognioodporne, w budownictwie jednoro- dzinnym oraz jako drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zamknięcia otworów budowlanych, pomiędzy klatką schodową a korytarzem np. w blokach mieszkalnych. Mogą być stosowane jako zabezpieczenie ognioodporne otworów np. kotłowni.

Drzwi Juwent dwuskrzydłowe mogą być wykonane wyłącznie na bazie drzwi typu Juwent: St, AS3 W, AS3 przy czym drzwi dwuskrzydłowe na bazie AS3 W i AS3 wykonane są na profil zamknięty bez możliwości regu- lacji wysokości kasetonem.
Przeznaczone są do ochrony pomieszczeń o przecięt- nym poziomie zagrożenia włamaniem, jako drzwi zewnętrzne w budownictwie o nietypowych wymia- rach otworów drzwiowych (np. domy mieszkalne, wille, kamienice, wejścia do klatek schodowych itd.).

 

Pliki do pobrania: